Magamról

A Debreceni Egyetemen szereztem meg egészségpszichológusi diplomámat.

Orsi

Vörös Orsolya

Az egészségpszichológia a pszichológia egyik alkalmazott ága, melynek középpontjában a testi-lelki egészség védelme áll. Az emberi viselkedést, a lelki és érzelmi rezdüléseket az egészség és a betegség szempontjából vizsgálja.

Az egészségpszichológia szemléletmódja egészségközpontú, így hozzájárul az egészség elősegítéséhez, fejlesztéséhez és fenntartásához. Szerepe elsősorban a megelőzésben van, éppen ezért segítséget nyújt a betegségek megelőzéséhez, és kezeléséhez. Segítségével feltárhatók a betegségek kialakulásának egyes lelki okai. Fontos szerepe van a betegségek kialakulásához hozzájáruló magatartásformák, egészségkárosító viselkedések feltárásában, módosításában. Az egészségpszichológiai megközelítés magába foglalja a személyiség és személyiségfejlődés fontosságát, és értéknek tekinti az egészséges életmódra való tudatos és aktív törekvést. Az embert test és lélek egységeként szemléli, mely folyamatos, állandó kölcsönhatásban, interakcióban van társas-fizikai környezetével.