Pszichológiai tanácsadás

tavcso

Mindennapi életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amely erősen megterhelhet, mind testileg, és lelkileg egyaránt. Célom, hogy tanácsadásommal segítséget nyújtsak a hozzám érkezőknek aktuális problémájuk, adott élethelyzetük megoldásában.

Hogyan segít a pszichológiai tanácsadás?

A tanácsadás olyan megoldást kereső, egészséges személyeknek szól, akik “megrekedtek” valamely problémás területen, vagy támogatást igényelnek akár párkapcsolati, akár életvezetési vagy életmód témakörben. Tartalma a hozott problémától függ, amit a tanácskérő egyedül, szakember segítsége nélkül már nem tudott megoldani. Célja annak elősegítése, hogy a tanácsért forduló emberek hatékonyabban követhessék céljaikat.

A pszichológiai tanácsadás nem egyenlő a „tanácsosztogatással”, hanem egy olyan közös munka a tanácsadóval négyszemközt, melyben a tanácskérő segítséget kap érzelmi nehézségeinek kezeléséhez.

A tanácsadás folyamatának középpontjában a tanácskérő jelenlegi állapota áll, éppen ezért elsősorban probléma-fókuszú, és a jövőre irányul, nem feladata elmélyedni a múltban. Ebben segítő, odafigyelő, hiteles, empatikus támogatást nyújt a tanácsadó, új szempontok felvázolásával, amelyek mentén végiggondolható a saját élettörténetük, valamint segítséget nyújt abban, hogy a lényeges kérdéseken maradjon a figyelem. Mindez teljes titoktartásban történik.

honlapra7Ezt követően a tanácsadó segít a tanácskérőnek, abban, hogy megfogalmazza milyen változtatásokat szeretne elérni, mi a reális vágyott célja, ahhoz, hogy az egyensúly visszatérjen az életébe. Ahhoz, hogy a megfelelő úton tudjon elindulni a segítségkérő, szükséges, hogy a tanácsadóval együttgondolkodva számba vegyék az erőforrásokhoz leginkább illeszkedő stratégiákat, melyek használható tervekké tudnak erősödni, így közelebb kerülve egy harmonikusabb magánélethez, a lelki egyensúlyhoz, az önmegvalósításhoz.

 

Első találkozás

Az első alkalom, előre egyeztetett időpontban történik, és mindig a probléma megismerésével kezdődik, amely történhet a tanácskérő szabadon megfogalmazott beszámolójából, vagy strukturált kérdések mentén, illetve ha szükséges, akkor a beszéd kikerülését célzó különböző  feladatok, mint például rajzok, tesztek, játékok segítségével.

Ez a találkozás arra is jó, hogy közben a tanácskérő megbarátkozzon az új hellyel, a vele szemben ülő segítővel, és döntést hozzon arról szeretne-e a továbbiakban együtt dolgozni a tanácsadóval, aki szintén tudja jelezni, hogy tud-e segíteni az adott problémában, vagy esetleg ajánl egy másik szakembert.

Ha tudnak együtt dolgozni, akkor megtörténik a szerződéskötés, melyben a tanácskérővel együtt meghatározzák a kereteket, amelyek mentén dolgozni fognak együtt (időpontok, találkozási rendszeresség, eszközök, titoktartás, lemondás, ár), és kijelölik azt a célt, amelynek az elérése a közös munka célja.

 

A konkrét munka

Ezt követően megkezdődik a célok eléréséhez szükséges közös munka.

csobogoElső lépésként a tanácskérő és a tanácsadó közösen tisztázzák a tanácskérő által definiált eredeti problémát és közösen kijelölik az elérendő célt. A probléma megfogalmazása után meghatároznak és tisztáznak olyan alternatívákat, amelyek a tisztán látható megoldások felé viszik a tanácskérőt. Ebben a szakaszban a döntést elősegítő információgyűjtés történik a tanácskérő aktív munkája és jelzései alapján, illetve a segítő ténymegállapításai, strukturált kérdései mentén. Ilyenkor sokféle téma előkerülhet a tanácsadó életéből: párkapcsolat, életút, szülői háttér. Mindezeket segítik a különböző rajzos, játékos, tesztes feladatok. Az ismeretek révén döntés születik a definíciók közül egy kiválasztásával a további munkához.

Ezt követi a tényleges munkafázis, melyben az alternatív elméleti keretek mérlegelése után a tanácsadó és a tanácskérő közösen kiválaszt egy munkamódszert, mellyel problémájára más szempontból rálát, új utak felé indulhat el, válaszokat kaphat eddigi kérdéseire, új, hatékonyabb megoldásokat találhat addigi megrekedt problémájára. Általában ilyenkor történik meg (kb. 5-7 alkalom) egy visszajelzés a tanácskérő által, hogy honnan indult, hol tart jelenleg a probléma helyzetben.

A tanácsadás befejezése előtt a cselekvésre vonatkozó végső döntés előtt a tanácsadó és tanácskérő közösen újra megvizsgálja az alternatív megoldások sorát, rangsorolják az előnyöket, hátrányokat, és értékelik a várható haszont és annak következményeit. Ekkor történhet meg a végleges döntés a tanácskérő részéről az egyes megoldás(ok) mellett. A sikeresség és a kudarc elkerülése szempontjából egy védett környezetben érdemes tesztelni a megoldást. Kudarc esetén a tanácsadóval közösen érdemes keresni egy újabb megoldást, siker esetén pedig a tanácsadás folyamata lezárul.

 

Mi szükséges a tanácsadáshoz

 • A tanácskérő részéről

o   elengedhetetlen a belső motiváció. A változás egy folyamat, melynek a vége egy cselekvésre vonatkozó végső döntés, amely nehéz feladat, mind a tanácskérő, mind pedig a tanácsadó számára. Éppen ezért a folyamat megváltoztatásához egy mély, belső elhatározás, elköteleződés szükséges, melyben a tanácskérő hajlandó energiát belefektetni, aktívan részt venni.

 • A tanácsadó részéről

o   a legfontosabb az etikai felelősségtudat. Semmi olyat nem tenni, ami árt a hozzá bizalommal fordulónak vagy a társadalomnak. Ezért a tanácsadónak tiszteletben kell tartania a hozzá forduló jogait és magánszféráját. Teljes titoktartásban kell dolgoznia!

o   Fel kell ismernie saját korlátait, és ha nem tud segíteni a hozzá fordulónak, akkor tovább kell irányítani!

o   Nem kérdezősködhet olyan részletek felől, ami nem tartozik a kompetenciájába!

o   Úgy kell kezelnie a hozzá fordulókat, ahogyan ő is szeretné, hogy őt kezeljék!

 

Mennyi ideig tart a pszichológiai tanácsadás?

Egy tanácsadási ülés 50 percig tart, és a változáshoz szükséges folyamat átlagosan 3-10 alkalomból áll.

A találkozások hetente vagy kéthetente történnek a probléma súlyosságától függően, és az egyéni szempontok figyelembevétele alapján.

 

honlapra1Miben tudok segíteni?

Az alábbi területeken tudok segíteni a hozzám érkező gyermekeknek és felnőtteknek.

 • A mindennapi életben átélt stressz.
 • Szorongásos problémák.
 • Különböző helyzetekben kialakuló félelmek.
 • Stresszhez társuló pszichoszomatikus tünetek, az az olyan orvos által kivizsgált testi tünetek, melyeknek nem találják a szervi okait.
 • Impulzus kontroll
 • Viselkedési és magatartásproblémák
 • Beilleszkedési nehézségek
 • Önismereti, önértékelési problémák
 • Életvezetési problémák
 • Életmóddal kapcsolatos kérdések
 • Egészséggel, betegséggel kapcsolatos hiedelmek tisztázása
 • Különböző élethelyzetekben a kiút megtalálása, az elakadások feltárása

honlapra

Milyen módszerekkel dolgozom

Neurofeedback tréning BŐVEBBEN…