Komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek leküzdésére

Carl Henry Delacato neurológus által kidolgozott mozgásterápia, melyet Kulcsár Mihályné neuropedagógus fejlesztett tovább.

A módszer alapja, hogy minimális eszközigénnyel megelőzhető, illetve jelentős mértékben csökkenthető legyen a gyermekek tanulási nehézségei.

mozgasterapiahozAlapja az idegrendszerből indul ki, ugyanis az ember tanulási képességei az agy működéséből következnek. A mozgásfejlődés pedig szoros kapcsolatban áll a központi idegrendszer érésével, és ha a gyermekek érése közben a mozgás bármelyik szakasza – az ún. elemi mozgások vagy veleszületett mozgásreflexek – kimarad (pl. kúszás, mászás, gurulás), vagy éppen nem jól gyakorlódott be (pl. túl korán feláll, vagy jár a gyermek), akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok sem fejlődnek megfelelően. Így a jövőben kialakulhatnak viselkedési és tanulási nehézségek, ezért a mozgásterápiának kiemelkedő jelentősége van, ezen problémák megelőzésében és terápiájában.

A terápia célja a káros funkciók leépítése és a fejlődés helyes irányba terelése, a csecsemőkori mozgásmintákból kiindulva az agy működését fejlesztő mozgások elemeinek a gyakorlása közben. Így a gyermekek újraélhetik életük korábbi mozgásfejlődési szakaszát, miközben az érésben lemaradt területek új „esélyt” kapnak arra, hogy a hiányosságokat kiküszöböljék. Ezek a mozgások a fejlődés során képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a hiányosságok csökkenhetnek, mely a gyermekek fejlődéséhez hozzájárul, így az iskolai teljesítmény javulhat, a gyermekek mozgása összerendezettebbé válik, ügyesebb lesz, ezáltal megnövekszik az önbizalma is.

Mozgásterápia a gyakorlatban

mozgásterápiaEgyre nő a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma, melynek nagyon sokféle oka lehet, de elmondható, hogy az esetek hátterének 65-70%-ban az idegrendszer alulszervezettsége áll. Carl Henry Delacato kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert, melyet Kulcsár Mihályné neuropedagógus továbbfejlesztett és megalkotott egy rávezető és egy nehezített mozgássort a monotónia elkerülésére, és amellyel az idegrendszeri hátrányt le lehet dolgozni. A hátrányok ledolgozásához speciális és személyre szabott támogatás szükséges.
A mozgásterápia segítségével viszonylag rövid idő alatt teljesítménynövekedést lehet elérni a napi folyamatos gyakorlás mellett.

Első találkozás

A mozgásterápiánál is csakúgy, mint a neurofeedback tréningnél, először egy beszélgetés keretében feltárjuk az adott problémát, és meghatározzuk, hogy mi a cél. Ha a mozgásterápia hasznos a célkiűzés szempontjából, akkor megkezdődik az állapotfelmérés.

Hogyan működik?

Minden fontos területre kiterjedő, összetett vizsgálattal, részletes anamnézissel kezdődik a felmérés, mely az idegrendszer rendezetlenségét hívatott elsősorban megvizsgálni. Ez a vizsgálat többek között kiterjed:

-          az érzékszervek épségére,

-          a jó ceruzafogásra,

-          az elemi mozgások összerendezettségére,

-          az egyensúlyérzékre,

-          a pontos finommozgások,

-          a keresztcsatornák működésére,

-          testséma tudására,

-          a kéz-, láb-, fül-, és szemdominancia meghatározására,

-          szemmozgások koordináltságára,

-          térérzékelés, a térirányok felismerésére,

-          reprodukáló képességre,

-          soralkotás képességére,

-          szem-kéz koordinációra,

-          iránykövetés képességére,

-          biztos alak-háttér megkülönböztetésére,

-          alak- forma- szín- és nagyságállandóságra,

-          Gestalt látásra,

-          azonosság- különbözőség felismerésére,

-          analizáló-szintetizáló képességre,

-          általános tájékozottságra,

-          beszédkészségre,

-          gondolkodásra,

-          emlékezetre,

-          figyelemre,

-          feladattudatra,

-          kudarctűrésre,

-          felnőttekhez való viszonyra.

 

Gyakorlat

A felmérést követően kb. 8-10 mozgásos feladatból álló gyakorlatsor kidolgozása következik, melyet betanítás után minden nap, rendszeresen otthon végeznie kell a gyermeknek! Ezért is fontos, hogy mind a felmérésen, mind pedig a gyakorláson a szülő is jelen legyen, hogy lássa, mire kell az otthoni feladatvégzésnél figyelni.

A fejlesztő feladatok egymásra épülnek, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladnak, és ajánlatos egy-egy feladatot addig gyakoroltatni, amíg hibátlanul, könnyedén nem megy, és csak azután rátérni a nehezebb feladatokra. A kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tegyék a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. Mindezt az egészséges életmód szemléletének átadása és tanítása egészíti ki.


Mennyi időt vesz igénybe?

Ahogy látható egy komplex első felmérésről van szó, amely átlagosan, a gyermek tempóját figyelembe véve kb. 2 órát vesz igénybe.

Ezután 4-6 hetente egy újabb konzultáció keretében egyszeri találkozás szükséges, ahol a gyermek fejlődési ütemének megfelelően módosítjuk, begyakoroljuk az új mozgásos feladatsort, mely átlagosan 50 percet vesz igénybe.

Mivel az új feladathelyzetek erőteljesebb ingereket biztosítanak az idegrendszer fejlődéséhez, ezért elengedhetetlen, hogy minden nap kb. 20-30 percet végezze a személyre szabott gyakorlatokat a gyermek. Emellett pedig a mindig és mindig újabb feladat lelkesítően hat a gyermekre, így nem unja meg a gyakorlatsort.

A konzultációk számát nehéz előre megjósolni, hiszen mindenki a saját ütemében tud csak haladni, de általában 1 év, az ami szükséges ahhoz, hogy egy gyermek állapotában pozitív változás álljon be.

 

Kiknek ajánlott?

Átlagosan 5 éves kortól ajánlható, és akár felnőttkorban is lehetséges az ezen irányú fejlesztés.

 

Legfőbb alkalmazási területei

  • Tanulási nehézségek problémakörébe tartozó területek:

-          Olvasási nehézségek esetén (Dyslexia)

-          Írással kapcsolatos nehézségek (Dysgraphia)

-          Matematikai nehézségek (Dyscalculia)

  • Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
  • Figyelem és koncentráció zavarai
  • Lemaradt mozgásfejlődés
  • Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
  • Ügyetlen finommotorika
  • Bizonytalan kézdominancia
  • Megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhibák
  • Beilleszkedési nehézségek


Ellenjavallat

A mozgásterápiának ellenjavallata nincs, bármilyen más fejlesztő eljárással kombinálható!